Informații privind acordarea ajutorului de stat, persoanele care beneficiază de acest ajutor şi furnizorii care îl acordă.

 • 586
 • furnizori
 •  
 • 20513
 • beneficiari
În atenția utilizatorilor Registrului! Persoanele autorizate (furnizorii) din instituțiile de stat și APL de toate nivelurile sunt responsabile de veridicitatea și corectitudinea datelor incluse în Registru și poartă răspundere personală, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru plenitudinea, autenticitatea, integritatea datelor, inclusiv pentru protecția datelor cu caracter personal.
Evenimente recente.

Ce informații pot fi accesate?

Despre inventarul ajutorului de stat

Image

Informațiile privind ajutorul de stat este oferit de

(1) Ajutorul de stat se exprimă prin transmiterea de bunuri publice, inclusiv sub formă de mijloace financiare, către un beneficiar sau prin renunţarea furnizorului la anumite venituri viitoare, certe sau posibile pe care le-ar obţine de la un beneficiar.
(2) Ajutorul de stat poate fi acordat în orice formă, inclusiv prin:
a) subvenţii și/sau subsidii;
b) alocații bugetare;
c) anulare sau preluare de datorii;
d) preluare a pierderilor;
e) scutiri și/sau reduceri la plata impozitelor, a taxelor și a altor plăți obligatorii;
f) amînări, eşalonări de la plata impozitelor, a taxelor și a altor plăți obligatorii;
g) renunţare la veniturile de pe urma resurselor de stat sau resurselor unităților administrativ-teritoriale acordate preferenţial;

Informații utile

Ce trebuie să fac ca să pot raporta on-line?

Întrebări Frecvente

Ce înseamnă ajutor de stat?

Orice măsură de sprijin care întrunește următoarele:

Condiții cumulative

 • Este acordată din resurse de stat sau din resursele unităților administrativ-teritoriale, sub orice formă.
 • Conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi obținut în condiții normale de piață.
 • Este acordat în mod selectiv.
 • Denaturează sau riscă să denatureze concurența.

Pentru cine este relevantă legea cu privire la ajutorul de stat?

1. Inițiatorul ajutorului de stat

Autoritate abilitată să inițieze proiecte de acte legislative sau normative ce implică acordarea unor ajutoare de stat

2. Furnizorul de ajutor de stat

Autoritate a administrației publice central sau locale sau orice persoană juridica care administrează resursele statului sau ale unităților administrative-teritoriale

3. Beneficiarul de ajutor de stat

Orice persoană fizică sau juridica, independent, angajată într-o activitate economică ce constă în oferirea de bunuri sau servicii pe o piață, care primește ajutor de stat

Inclusiv:

Întreprinderile de stat sau orice persoană interesată

Care sunt modalitățile de acordare a ajutorului de stat?

 • Subvenții și/sau subsidii;
 • Anulare sau preluare de datorii;
 • Scutiri, reduceri, amînări sau eșalonări la plată a impozitelor și taxelor;
 • Acordarea unor împrumuturi cu dobînzi preferențiale;
 • Acordarea de garanții în condiții preferențiale;
 • Investiții sale furnizorului, dacă rata profitului acestor investiții este mai mica decît cea normal, anticipate de către un investitor privat prudent;
 • Reducerile de preț la bunurile și serviciile furnizate, inclusive vînzarea unor bunuri mobile și immobile sub prețul pieței.

Care ajutoare pot fi considerate compatibile?

 • Ajutoarele destinate să remedieze o perturbare gravă a economiei;
 • Ajutorul pentru:
 1. Instruirea angajaților și crearea de noi locuri de muncă;
 2. Întreprinderi mici și mijlocii;
 3. Cercetare, dezvoltare și inovare;
 4. Protecția mediului înconjurător;
 5. Beneficiarii ce prestează servicii de interes economic general;
 6. Salvarea beneficiarilor aflați în dificultate;
 7. Înființarea de întreprinderi de către femeile antreprenor;
 8. Dezvoltare regională.
 • Ajutorul sectorial.

Ce constituie ajutorul de stat ilegal?

Este ilegal ajutorul de stat acordat fără a fi fost autorizat de Consiliul Concurenței sau acordat după ce a fost notificat, dar înainte de emiterea unei decizii de către Consiliul Concurenței în termen legal.

Ajutorul ilegal cuprinde și categoria ajutorului de stat interzis prin decizie de către Consiliul Concurenței.

ATENȚIE! Este de asemenea ilegal ajutorul acordat anterior intrării în vigoare a Legii ajutorului de stat și neraportat de către furnizori/beneficiari pentru a fi inclus în Inventarul ajutorului de stat.

Ce este ajutorul de stat utilizat abuziv?

Ajutor de stat folosit de beneficiar cu încălcarea deciziei Consiliului Concurenței, contrar destinației pentru care a fost autorizat.

Cînd a intrat în vigoare Legea cu privire la ajutorul de stat?

16 AUGUST 2013

În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii:

 • Furnizorii de ajutor de stat transmit Consiliului Concurenței informații privind ajutoarele de stat acordate înainte de 16 august 2013.
 • Beneficiarii pot informa Consiliul Concurenței despre schemele de ajutor de stat aplicate înainte de 16 august 2013.

Contacte

 • Linia instituțională pentru informare:

  (+373 22) 54-75-04

  Luni - Vineri: 8.00 - 17.00, Pauza de prânz: 12.00 - 13.00

 • Linia Guvernului cu privire la controlul de stat:

  (+373 22 ) 823-823

  Luni - Vineri: 8.00 - 17.00, Pauza de prânz: 12.00 - 13.00

up